ריכוז חומרים: שבוע 14

שבוע 14: מדריך למידה, שאילתות JOIN, פרויקט יחד 1, פרויקט יחד 2, פרויקט יחד 3.
הגשת התרגילים נסגרה בחצות שבין 10/12 ל־11/12.