פורמט ההגשה של "החמישי זה נובמבר"

לגבי ההגשה של התרגיל האם צריך ליצור שתי גרסאות שונות של התרגיל? אני שואל כי סעיף 2 מבקש להחזיר None וסעיף 5 מבקש להחזיר False, אז אם מבצעים את הטיפול בחריגות גם בתת הפונקציות וגם בפונקציה הראשית, הטיפול בחריגה יתרחש בפונצקיה הראשית. האם צריך לתת לפונקציות שמות שונים או לשים את שתי צורות הטיפול באותו הקוד ולהתעלם מזה שהתוצאה של סעיף 2 לא יכולה להתקיים?

כן, צריך ליצור 2 גרסאות ולהעלות אותן באותו תא(:

האם נדרש לצרף את הקוד הנתון לתרגיל והאם ניתן להתעלם מהערות הבודק האוטומטי?

בהתחלה צירפתי את הקוד שהיה נתון, אבל קיבלתי שגיאה על הגדרת הפונקציות get_month_name ו- get_month_ordinary_number בסעיף 5:
“הבודק האוטומטי: הגדרת מחדש משתנה או פונקציה שלא נעשה בו שימוש לפני כן.”

אז מחקתי את הקוד שהיה נתון אבל אז קיבלתי שגיאה על התשובה לסעיף 1 (הקריאה לפונקציה is_same_month):
“הבודק האוטומטי: שם המשתנה שמופיע פה לא הוגדר. אם הוא כן הוגדר בתאים אחרים במחברת, הוסיפו אותו לתא כדי שהבודק יוכל להתייחס לפתרון שלכם.”

כן, לצרף את הקוד הנתון, כי השאלות והפתרונות שלך הם על הקוד הנתון. ובצורה הכי מנומסת שאפשר, בשלב הזה של הקורס כדאי להפסיק לבקש הקלות מהבודק האוטומטי. נתת לפונקציות את אותם שמות, שנה את השמות.

ע’פ ההערות הכביכול סותרות, האם יתכן שבהסרת קטע הקוד הסרת יותר מאשר המשתנה שלא נעשה בו שימוש, או אולי לא למשתנה הזה התייחס הבודק?/

למה צריך לשנות את השם, אם אני כותבת פונקציה עם שם שכבר קיים, היא לא דורסת את הפונקציה הקודמת?