תרגיל דוגמא טנק עם נשקים וכו

נראה לי פספסתי משהו בחומר …למה לפני ה init יש super(
class Weapon:
def init(self, strength, **kwargs):
super().init(**kwargs)
self.strength = strength

[ים ענה על זה כאן:]
(סופר דופר....מחלקת על)

3 לייקים