ואלה שמות - שאלת הבהרה

תגיות:

הבהרה של הוראות התרגיל-
האם ניתן להניח שהשם הפרטי הוא שם אחד ושם המשפחה הוא שם אחד?

למה זה משנה בעצם? :slight_smile:
אני מצטטת מתוך התרגיל: כתבו פונקציה בשם full_names, שתקבל כפרמטרים רשימת שמות פרטיים ורשימת שמות משפחה, ותרכיב מהם שמות מלאים.
גם אם אחד השמות יורכב משתי מילים, זה עדיין רצף של תווים ואת יכולה לדעת אם הוא חלק מהשם הפרטי או משם המשפחה ולהתייחס אליו בהתאם.

בדוגמה,
השם ‘Moshe Levi’ תופס כאשר min_length = 10, משמע - הרווח בין השם הפרטי ושם המשפחה נספר.

אין צורך לסבך ולהתייחס לשמות כפולים אם לא ביקשו את זה כנל לא לשמות משפחה עם יותר משם אחד מופרדים ברווח.
אני חושב שמה שאלמוג התכוונה זה שאם יש שם כפול הוא יהיה עם - או משו בסגנון ואז הכל עדיין באותה מחרוזת.

אני מציע לא להיכנס לדברים שלא ביקשו בתרגיל ופשוט לעשות את זה עבור שם ושם משפחה (שזה תופס למקרה ובו יש שתי שמות עם משו שמחבר ביניהם*

אחלה,אעשה זאת, תודה!

לייק 1