תיקוני שגיאות במחברות: שבוע 4

תגיות:

מחברת 1

במחברת כתוב:

“בשלב הנוכחי בקורס, תמיד נוכל להשתמש בלולאת while במקום בלולאת for, אך לא תמיד נוכל להחליף לולאות for בלולאות while.”

אך הכוונה היא:

“בשלב הנוכחי בקורס, תמיד נוכל להשתמש בלולאת while במקום בלולאת for, אך לא תמיד נוכל להשתמש בלולאות for במקום בלולאות while”.

תיקון מספר 2

בדוגמה על הפונקציה שמייצרת ראשי תיבות:

def acronym(sentence):
  acronym_word = ''
  for word in sentence.split():
    if len(word) >= 1:
      acronym_word = acronym_word + word[0]
  return acronym_word

השורה הבאה מיותרת:

    if len(word) >= 1:

מחברת 5

אחרי השורה:

השימוש הנפוץ ביותר ל־ enumerate הוא בלולאות for:

כתוב:

for line_number, line in enumerate(haiku_text):
  print(f"{line_number}:\t{line.rstrip()}")
  line_number = line_number + 1

השורה האחרונה בקוד מיותרת, שכן המטרה של enumerate הוא ליצור מספרים רצים שיכנסו לחלק הראשון.
כך גם בקוד הבא מיד אחריו.

מחברת סיכום

עבור הדוגמה 2, 2, 2, 2 הפלט הוא True ולא False

9 לייקים