מחיקת תווים מיותרים

האם יש דרך לבדוק אוטומטית אם יש תווים ריקים מיותרים בקוד?