קריאת קובץ הססמאות

הסיסמא של הקלט שהכנסתי נמצאת בקובץ של הססמאות אבל כאשר אני מנסה למצוא איפה באמצעות FIND אני מקבל 1-. INDEX נותן שגיאה :
substring not found
מה עושים?

זה אומר שפייתון לא מוצא את הסיסמה. פתחת את הקובץ וראית שאכן יש שם את המחרוזת?

זה הסתדר. אני חושב שהבעיה הייתה עם הסמן אבל כששמתי פקודה להחזיר את הסמן להתחלה זה מצא את הסיסמא שבקובץ. האם זו אכן הסיבה שזה מצא?

תלוי במימוש, אבל זו סיבה אפשרית. אם עשית f.read().find() והסמן היה אחרי המילה, ה־read יחזיר רק את מה שנמצא אחרי הסמן וה־find יחזיר -1 כי הוא לא ימצא את המילה.