מתי הענף הפעיל וה־HEAD לא מצביעים על אותו commit id?

תגיות:

עוד שאלה בנושא הזה,
באיזה מקרה הענף הפעיל ו-HEAD לא מצביעים על אותו ID?
הרי כשמעבירים שם של ענף ל-checkout ה-HEAD עובר להצביע על ה-ID שהענף מצביע עליו, ואז הם מצביעים על אותו ID עד שעושים checkout לענף אחד.

אם יש ענף פעיל, בהכרח הHEAD הולך איתו.
יכול להיות מקרים שאין ענף פעיל במקרה שהצקאוט הוא על קומיט ולא על ענף.

4 לייקים