בדיקת מערכת flask

ים אמר בהרצאה שלו שמומלץ שכל הקבצים שאינם בדיקות תוכנה יעברו לתיקייה אחת ובתיקייה נוספת, “מעל” לקבצים שנשתמש בהם, תהיה התיקייה tests. אבל כשאני עושה את זה כך אני ומנסה להריץ אני מקבל הערה שהמערכת לא מצאה את app.py. מישהו יודע כיצד אני משיג את שניהם?

מה כתוב לך ב־procfile?
ר’ לדוגמה את השאלה הזו