קידום branch־ים ולאיפה עוברים ב־checkout

אז בעצם בפעולה commit, אם הברנצ’ הפעיל לא מראה על אותו מיקום שמראה head, הוא לא מתעדכן?
ודבר נוסף. בקריאה checkout branch name, מעבר לעדכון הברנצ’ הפעיל, מבצעים צ’ק אאוט מהספריה שאליה הוא מכוון ברפרנסס? זה לא ממש מפורט בתרגיל. וסליחה על כל השאלות, הלוגיקה מעט מורכבת :slight_smile:

לייק 1

נכון, זה ממש כתוב בשאלה :slight_smile:

כן, ודאי (אין כ"כ אופציה אחרת שאני רואה :slight_smile: )

לייק 1

תודה על ההבהרות. אני מקווה שזה יחזיק לפחות עד הפרק הבא :slight_smile:

2 פוסטים פוצלו לנושא חדש: מתי הענף הפעיל וה־HEAD לא מצביעים על אותו commit id?