תרגילים 32\33\34 - מערכת בנק\מתודות של מחרוזות\שעון עולמי

בכל אחד מהתרגילים הנ"ל ישנם מספר מקומות של קטעי קוד.
איזה מהם יש לסמן ב #upload?
האם יש להעתיק את כל הקוד לאזור אחד ואז לסמן ולהגיש?

לייק 1

אחד את התאים ושים מעל התא המאוחד את ה־# upload

האם בתרגיל “מערכת בנק” יכולות להיות אותיות גדולות בשם המשתמש? ואם כן, מה עושים במקרה זה (אם מישהו שם אותיות גדולות בשם)?

הפיתרון לשם משתמש באותיות קטנות צריך להתאים גם עבור שם משתמש הכתוב באותיות גדולות. להבנתי זה יראה כך:
username = STAM
password = STAMSTAMXXXX

לא חושב שזו הכוונה.
בהגדרות רשום שהסיסמה היא שרשור של אותיות קטנות + אותיות גדולות + X כמס’ האותיות (תווים אני מניח) בשם המשתמש. אז בעצם עבור
username = STAM
התוצאה תהיה:
password = stamSTAMXXXX

צודק, הייתי צריך להסתכל שוב על השאלה לפני שעניתי (ואני גם צריך לתקן אצלי בקוד אז תודה :slight_smile:)