Zip_with -- בודק אוטומטי

אחרי שעכשיו ברור שהפונקציה
add
היא פונקציה שלי, קיבלתי מהבודק האוטומטי שגיאה שלא היתה שם מוקדם יותר:


הוא מתלונן כאילו ניסיתי לחבר באמצעות “+” מספר מסוג integer עם tuple.
https://solve.pythonic.guru/view/90673
המקום היחיד בקוד שיש בו סימן “+” הוא בפונקציה add שכתבתי, ושם עד כמה שאני מבינה אני מחברת שני מספרים (שזה חוקי).
גם הפלט לדוגמאות החדשות שים העלה תקין.

אשמח לקבל עזרה איך לפתור את ההערה הזו

התרגיל לא יעבוד על add שמקבלת מספר אינסופי של פרמטרים.
הוספתי דוגמה כדי להבהיר את נוסח השאלה:

עבור הקריאה zip_with(round, [1.1234] * 4, range(4))
יוחזר הערך: [1.0, 1.1, 1.12, 1.123] .

אני לא מבינה את ההערה לגבי add: מה זאת אומרת לא יעבוד על add שמקבלת מספר אינסופי של פרמטרים?
אני יכולה לשלוח הרבה, וזה עובד. מה זה “אינסופי” בהקשר הזה?

לגבי הדוגמה האחרונה, אני ממש תקועה. אפשר לקבל עזרה? כיוון?
ברור לי שהקוד שכתבתי לא מספיק כללי. כי עובדה שהפונקציה round לא מסכימה לקבל את הפרמטרים בצורה שהם נשלחים על ידו (רשימה/ tuple).
איך כן אמור לעבוד?

קראי על unpacking במחברות, ופתרי את הדוגמה האחרונה – add כבר יסתדר בעצמו :slight_smile:

לייק 1