Zip_with, הערת הבודק האוטומטי

היי!

על השורה הזו

zipped_elements = list(elements_in_index for elements_in_index in zip(*iterables))

הבודק הקפיץ הערה:
אין צורך להשתמש פה ב־list comprehension, עדיף להשתמש פשוט ב־ list()

ואחרי תיקון, הוא הקפיץ הערה:
אין סיבה לעשות פה generator, אפשר לרשום ישירות כ־list comprehension.

אני קצת לא מבינה איך לפתור את זה. יש לי תחושה שלא הבנתי משהו בחומר לגבי ההגדרות של comprehension ו-generator כי כמו שזה נראה לי עכשיו, ההערות סותרות זו את זו.

כמו כולם, גם אני חדשה לנושא הזה של comprehension
אבל נראה לי שבגדול הבודק מנסה לרמוז לך לשמור על הקוד פשוט ככל שניתן: אם ניתן לדמיין דירוג של סיבוכיות, אז רשימה זה פשוט, list comprehension זה קצת יותר מורכב וגנרטור הוא עוד יותר מורכב.

תנסי לעשות:
list(zip(*iterables))

חח תודה! כל החומר החדש הזה גרם לי להסתבך יתר על המידה ^_^""""