מנסנס כוחב כתן - תקלה ב-VSCODE

היי,
אני מקבל את שגיאה שהסיפריות - sounddevice, soundfile לא קיימות למרות שהורדתי אותן לסביבה והקוד רץ.

HELP!

לייק 1

היי,
אלו מודולים. עדיף למחוק את הקבצים ולהתקין אותם באמצעות pip install :slight_smile:

זאת השגיאה שאני מקבל אחרי ההרצה של pip install -

PS C:\Users\Eliran\Desktop\VS\Python\venv\Scripts> pip install sounddevice
Requirement already satisfied: sounddevice in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (0.4.0)
Requirement already satisfied: CFFI>=1.0 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from 
sounddevice) (1.14.0)
Requirement already satisfied: pycparser in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from 
CFFI>=1.0->sounddevice) (2.19)

אחלה. זה טוב, זה אומר שזה כבר מותקן. נסה למחוק את הקבצים מהתיקייה כדי שזה ילך למודול ולא אליהם :slight_smile:

היי מצטרפת לשאלה, קרה לי אותו דבר ולא בטוחה שהבנתי מה הכוונה בלמחוק את הקבצים מהתיקייה כדי שזה ילך למודול ולא אליהם :anguished:

אלו מודולים. עליך להתקין אותם כמו שלמדנו במחברת על מודולים :slight_smile:

אני מצאתי שהבעיה נמצאת ב INTERPRETER PATH

שמאל למטה כתוב באיזה נתיב הוא משתמש - הייתי צריך לשנות מPYTHON 3.8.1 לPYTHON 3.7.6 ANACONDA

לייק 1

התקנתי את המודולים במחברת ג’ופיטר רגילה.
אח"כ באתי להוסיף אותם ב pycharm וזה לא מצא אותם בכלל, לא בגרסא 3.7 ולא 3.8.
נאלצתי לעבור ל interperer של פייתון “רגיל”.
יש לזה פיתרון גם באנקונדה?