User meeting status - מצב משתמש בפגישה

תיאור כללי

לפגישות מסויימות יש מצבי דחיפות של האנשים הצריכים להיות נוכחים בפגישה, למשל יש את המנהל של הפגישה, אדם/עובד שחייב להיות נוכח בפגישה ואדם שלא חייב להיות נוכח אבל יכול להיות בפגישה, ככה תהיה אפשרות למנהל לדעת ולסדר מי חייב להיות ומי לא, ואותו עובד שחייב להיות ידע שהוא חייב להיות בפגישה.

מה ההצעה כוללת?

מצב דחיפות של נוכחות לכל האדם בפגישה משותפת (owner, must, optional), מי שיכול לערוך את המצב הוא המנהל(owner) ושאר היוזרים יכולים לצפות במצב שלהם.

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

ביצירת אירוע, בעריכת אירוע.

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

בטבלת משתתפים.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

בform של יצירת אירוע ועריכת אירוע, הוספת אפשרות סימון מצב דחיפות של נוכחות לכל משתתף.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

שהשינוים חלו ומופיעים בDB
ושהשינוים מוצגים.

5 לייקים

מבקש בדיקה :slight_smile:

נשמע מעולה, שיהיה בהצלחה

לייק 1