שאלה לגבי הערה של הבודק האוטומטי - Use -v to get the full diff

בסוף הודעת שגיאה רואה את הטקסט הבא -

Use -v to get the full diff

איפה להקיש/ להשתמש ב - v- ?

2 לייקים

אי אפשר :slight_smile:
אתם מקבלים פלט של תוכנה שאנחנו מריצים לצורך הבדיקות האוטומטיות, וזה חלק מהפלט.
אנחנו לא כוללים את הפלט המלא בכוונה, כי הוא רק יבלבל יותר :slight_smile:

אם כך…
מה אמור להיות התשובה ל - ```
k8s for l1ife, for mone$y and 4 style&life

?
כי יש לי תשובה, אבל אני לא יודע במה שונה?

של הבודק -

שהפונקציה עובדת לך תקין עבור הטקסט k8s for l1ife, for mone$y and 4 style&life assert {'4': 1, 'and...'k8s': 3, ...} == {'and': 3, 'fo...life': 4, ...}   Omitting 4 identical items, use -vv to show   Left contains 3 more items:   {'4': 1, 'k8s': 3, 'l1ife': 5}   Right contains 2 more items:   {'ks': 2, 'life': 4}   Use -v to get the full diff

כשאני מריץ בבית -
מקבל -
{‘k8s’: 3, ‘for’: 3, ‘l1ife’: 5, ‘money’: 5, ‘and’: 3, ‘4’: 1, ‘stylelife’: 9}

אתה רואה שיש פה מילים שאינם נקיות כמו k8s … אלו מילים שהקוד שלך אמור לדעת לטפל בהם ולהחזיר למשל ks

k8s אמור להיות ks? אבל 4 אמור להשאר?
אני מנקה סימני פיסוק ורווחים. טוב, ננקה גם ספרות.

בגדול לצורך התרגילים מסוג זה כאשר אומרים מילים מתכוונים לאותיות ולא למספריםזג