עזרה: type nnotetions עבור _TemplateResponse

לא מצליח להגיע למה הטייפ אנוטיישן שמחזירה הפונקציה הבסיסית שלנו

ניסיתי להשתמש בmypy כדי להבין - הוא טוען שחזור _TemplateResponse
אבל שאני מכניס את מה שהוא אומר שהוא מצפה - הוא אומר שהוא לא מכיר את זה.

image

אפשר בבקשה לראות את כל השגיאה של mypy?

האם אתה מייבא את _TemplateResponse?

אם אני מכניס TemplateResponse \ templates.TemplateResponse אני מקבל:

זה גם לא עוזר?

from fastapi.responses import RedirectResponse

אבל זה לא פעולה של רידיירקט בגדול לא ?

[‘Any’, ‘FileResponse’, ‘HTMLResponse’, ‘JSONResponse’, ‘ORJSONResponse’, ‘PlainTextResponse’, ‘RedirectResponse’, ‘Response’, ‘StreamingResponse’, ‘UJSONResponse’, ‘builtins’, ‘cached’, ‘doc’, ‘file’, ‘loader’, ‘name’, ‘package’, ‘spec’, ‘orjson’]

אחד מאלה אמור לעבוד לדעתי :slightly_smiling_face:

from fastapi import responses
print(dir(responses))

לייק 1

אולי רק Response . ? בגדול ממה שראיתי בדוקומנטציה
אז ה response הזה הוא המחלקה האם של כל השאר. אבל אנסה מה יש להפסיד :slight_smile:

יכול להיות. מעניין למה בשגיאה כתוב expected RedirectResponse

הוא רושם את זה כי אני שמתי שהוא אמור לקבל RedirectResponse בתור נסיון להבין איך הוא מתייחס לזה.

בגדול שמתי עכשיו את האובייקט Response והוא מאשר :slight_smile:

גם זה אולי יתאים

2 לייקים