מחברת 4 - ויקיפדיה

במערכת הפעלה MacOS ventura 13
כשניסיתי לייבא את המודול wikipedia כמו בדוגמה -
התקבלה השגיאה ״ImportError: cannot import name ‘get_host’ from ‘urllib3.util.url’ ״
לאחר שניסיתי לפתור את זה באמצעות שינוי גרסא של urllib3
קיבלתי את השגיאה ״urllib3 v2.0 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the ‘ssl’ module is compiled with LibreSSL 2.8.3. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/2168״

וככה נכנסתי ללופים שכל פתרון הוביל חזרה לשגיאה הקודמת.

הפתרון:

 1. מהטרמינל
  מחיקה של הספריה pip uninstall urllib3
  והתקנה שלה מחדש בגרסא ישנה יותר שתומכת במערכת ההפעלה שלי באמצעות pip install ‘urllib3<2.0’

 2. דרך אחרת וטיפה יותר מורכבת - התקנה של סביבה וירטואלית
  python3 -m venv myenv
  source myenv/bin/activate
  והרצה מחדש של המחברת דרך הסביבה.

לייק 1