בקשה לבדיקה - פישוט הצגת אירועים

פישוט הצגת אירועים תחת אג’נדה:
PR

אשמח לבדיקה, תודה!