בקשה לבדיקה - משימות שבועיות (לינק מעודקן)

לינק מעודכן:
:grin:

הפיצר נותן את האפשרות להגדיר משימות שבועיות.
מגיע עם דף לניהול משימות שבועיות ועוד דף לעריכת המשימה.
נותן את האפשרות לערוך, לאוסיף ולמחוק משימה שבועית.

ביחד עם זה בפיצר כלול פונקציה ליצירת המשימות - שמטרתה ליצור משימות כל שבוע למשתמש (לפי הגדרת המשימות השבועיות שלו)

לייק 1