הצעה לטיקט: הצגת שעות הזריחה והשקיעה כחלק מתצוגת היומן

תיאור כללי

הבאת שעת הזריחה והשקיעה ע"י שימוש ב API בעבור תאריך ומיקום

מה ההצעה כוללת?

בדיקת חוקיות תאריך ומיקום ופניה ל API. החזרת השעות לטובת הצגה ביומן

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

מתודה חדשה שתיכתב בספריה תחת ה app

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

לא נדרשים שינויים בבסיס הנתונים

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

ה front end יציג את המידע שיחזור מהשרות

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

  1. תאריך לא חוקי (החזרת הודעת שגיאה)
  2. הפעלה בעבור מספר תאריכים שונים (עבר, תאריך נוכחי ועתידי)
7 לייקים

מבקשת בדיקה, תודה.
בנוסף לאמור בטיקט, במידה ויתאפשר אביא גם את מצב הירח :slight_smile:

נשמע מעולה, בהצלחה :slight_smile: