תיאום פגישות בינלאומיות🌎

תיאור כללי

הנגשת תיאום פגישות בינלאומיות🌎
בבואך ליצירת פגישה חדשה ביומן, בסמוך לקביעת השעה הרצויה - ניתן יהיה לראות מה תהא השעה הרצויה באותה העת בעבור מקום שונה בגלובוס. זאת, לשם שיפור חווית המשתמש ומניעת פשלות בעת עבודה אל מול גורמים בינלאומיים.

מה ההצעה כוללת?

לדוגמה:

  1. הוספת לחצן בצורת גלובוס לכרטיסיית זימון הפגישה.
  2. אפשרות בחירת מדינה מתוך רשימת מדינות קיימות.
  3. תצוגה של השעה הרצויה מומרת לאזור הזמן הנבחר.

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

לדוגמה:

אפרט בהמשך

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

אפרט בהמשך

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

בחלונית זימון הפגישה

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

אפרט בהמשך

5 לייקים

הוספת טבלה שתכיל מידע אודות אזורי הזמן של כל מדינה:
image

בעת יצירת אירוע חדש, יופיע אייקון קטן של גלובוס בסמוך לאיזור בחירת השעה. לחיצה עליו תוביל לפתיחת רשימת שמות מדינות - מתוכה ניתן יהיה לבחור מדינה אחת או כמה ולסמנן.
במידה והוזנה שעה לאירוע, תוצג מעין טבלה קטנה של המדינות שסומנו ולצידן השעה הנבחרת בהתאמה לאזור הזמן של המדינות.
עזר אפשרי נוסף הוא שנגדיר טווח שעות מסויים (לצורך העניין 08:00-20:00) שאם השעות הנבחרות עומדות בו הן יסומנו ירוק, אחרת- יצבעו באדום.

  • שניתן לסמן יותר ממדינה אחת
  • שאזור הזמן של מדינה מסומנת אכן תואם את אזור הזמן האמיתי שלה
  • במידה ולא נבחרו מדינות לא תבוצע כל פעולה

מבקשת בדיקה!
(סתם תווים כדי לעבור את הרף)

נשמע אחלה.

אם יעלה הצורך, לדעתי שווה לנרמל לפי ה־timezone של המשתמש – כלומר לשלוח לשרת את כל הזמנים ב־UTC +0 ולשחק עם ה־timezones לפי הצורך.
הייתי מתחיל בלחקור איך – כרגע אני חושב על Geolocation של HTML5 או לפי IP