הוספת מזלות ללוח שנה לפי חודש

תיאור כללי

הצגת המזלות בלוח השנה ומידע עליהם

מה ההצעה כוללת?

בכל חודש בלוח השנה יוצג למשתמש המזל המתאים באותו חודש.
המשתמש יוכל לעבור על המזל/ ללחוץ ולקבל מידע רלוונטי.

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

כן, נצטרך לאחזר את המידע מהדיבי ולהציג אותו ללקוח

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

טבלת מזלות- המידע על כל מזל יהיה שמור בדיבי. יהיה קשר בין המזלות לימים הרלוונטיים.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

נוסיף תמונה לכל מזל בהתאם לחודש, חלונית/עמוד הסבר על המזל.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

כשנעבור/ לחץ על הסמל- יוצג הדף עם ההסבר

9 לייקים

מעלה ומוסיף גם מזלות מהלוח שנה הסיני/יפני

לייק 1

עריכה + אשמח לבדיקההה :slight_smile:

תיאור כללי

הצגת המזלות בלוח השנה ומידע עליהם

מה ההצעה כוללת?

בכל חודש בלוח השנה יוצג למשתמש המזל המתאים לאותו חודש- או בתצוגה החודשית או איפשהו בתצוגה יומית, אחליט בהמשך.
**מתלבטת בין הכנסת מידע על המזל לdb שלנו (לא מצאתי api חינמי/ קובץ json רלוונטי), לבין קישור לאתר מתאים בלחיצה על המזל וקבלת מידע עליו- כדוגמת Aries: Dates, Traits, & More | Horoscope.com

כולל שינויים בקוד? אם כן, איפה?

השתלבות בrouts הרלוונטיים לתצוגת לוח השנה + אחזור המידע מהדיבי והצגתו.

האם יהיו שינויים במסד הנתונים? אם כן, איפה?

נוסיף טבלת מזלות- המידע על כל מזל יהיה שמור בדיבי.

האם יהיה שינוי ב־frontend? אם כן, איפה?

נוסיף תמונה/סמל לכל מזל בהתאם לחודש או ליום, שיהווה קישור.

אילו טסטים יגרמו לטיקט להיחשב כ"עובד", ויאפשרו לנו לסגור את הטיקט ולהגדיר את המשימה כהושלמה?

בדיקה שאכן המזל מתאים לחודש/ ליום המוצג.
כשנעבור/ נלחץ על סמל המזל- יוצג הסבר או קישור לאתר המתאים.

לייק 1

נשמע טוב, רוצי על זה :slight_smile:

לייק 1