הוספת 'חברים' עבור משתמש

תיאור כללי

הוספת חברים עבור משתמש, מתוך כל אירוע ציבורי שפורסם על ידי משתמש אחר

לדוגמה:

מטרת הפונקציונליות היא יכולת לשתף ‘חברים’ באירועים מסויימים, כניסה לפרופיל החבר ובדיקה אחר האירועים אחריהם הוא עוקב או פירסם. פונקציות אלה הן נפרדות כמובן, ודורשות התייחסות נפרדת.

כולל שינויים בדאטה בייס, ויצירת טבלת רבים לרבים.

יצירת פונקציה השולחת בקשת חברות לאישור המשתמש, בעת בקשת חברות ממנו על ידי משתמש אחר. לאחר הבקשה, תתווסף שורה בטבלת חברים בדאטה בייס, עם מספרי ה- ID של שני המשתמשים. שורה בטבלה יכולה להיות סטטוס, שבשלב זה יהיה pending. לאחר האישור, סטטוס השורה ישתנה.
במידה והבקשה לא אושרה, היא תימחק מהודעות המשתמש, כמו מהדאדה בייס.
אין צורך בפרונט אנד עבור היישום. ניתן לבדוק בעזרת השליחה בבקשות בפוסטמן.
יחד עם זאת, יש להתאים את הפרונטאנס בעתיד כך שהראוטים הרלוונטיים יכללו את יישום הפונקציה, במסגרת שמירה על אחידות העיצוב.
בדיקה טובה תיחשב שליחה מוצלחת של בקשת פוסט מהיוזר המחובר עם המידע על יוזר אחר. שליחת בקשה נוספת עם ID של השורה בטבלת חברים, ושינוי הסטטוס. בסוף התהליך, שליחת בקשה לדאטה בייס לחילוץ כל החברים של היוזר המחובר, ווידוא שהוספת החבר בוצעה בהצלחה.