ריכוז חומרים: שבוע 15

שבוע 15: מדריך למידה, תרגול.
תאריך ההגשה הסופי לפרק זה היה 2021-01-10 בשעה 19:00.