ריכוז חומרים: שבוע 13

שבוע 13: יום 1 + 2, יום 3, יום 4.
הגשת התרגילים נסגרה ב־24/11 בשעה 19:00.