תיקונים למחברות - שבוע 13

לאור העובדה שלא ראיתי כזאת לשבוע(כי חזרנו לג’ופיטר)
image
אמור להיות מייצגת/מיוצגת על ידי במקום מייצג לא?

לייק 1

תודה, תיקנתי אצלי :slight_smile:

איך בדיוק מורידים את הקובץ https://github.com/PythonFreeCourse/downloads/blob/master/imdb.db ?

תיקנתי, עכשיו יש כפתור: image

לייק 1

בדוגמה לאחסון ב- tuple, לא חסר הפרמטר של הid?

row1 = (“Ronit Feldman”, datetime.datetime(2019, 11, 9), “Crazy Earl”, 57)

לייק 1

image

טעות סופר במילה “נתעכב”

לייק 1


לדוגמא; משתמש יהיה בעל התכונות:

לדעתי זה הדרך לנסח את זה לא?

לייק 1

דוגמה נכתבת עם ה בסופה שכן היא מילה במין נקבה שהתגלגלה לעברית מן הארמית.
את השאר אשפץ קצת :slight_smile:

2 לייקים

תמיד טוב לדעת! תודה!

מחברת 2:
בטבלה של ה-strftime, השורה הראשונה זהה לשורה האחרונה בטבלה.

לייק 1


שם של פונקציה זה מה שאמור להיות רשום

לייק 1

image
כשכתבנו

לייק 1

שיעור שעבר למדנו על הפונקציה הסקלרית range , לדוגמה, שמקבלת מספר ומעגלת אותו.
עבור הנתונים 3.1, 3.4 ו־3.7 היא תחזיר 3, 3 ו־4 בהתאמה.

במקום המילה ׳range׳, אמור להיות ׳round׳

לייק 1

ממשיך כאן ים - מקווה שזה לא משגע אותך…


אז למרות שזה קטנוני למיטב ידיעתי צורת הביטוי ברבים של דלי היא דליים וכך ע"פ ויקימילון

ובחלק על GROUP BY


נראה לי שדוגמה יותר טובה הייתה לשים בGROUP BY את rating…

לייק 1

ההפך – מודה לכולם מאוד על התיקונים ומעדכן כשיש לי זמן.
תודה :slight_smile:

זה לא אפשרי, כיוון ש־GROUP BY לפני אחרי ה־SELECT.

מעניין, כי זה עובד לי…
image

בעיקר כי SQLite רחמן :slight_smile:
בדקתי עבורך מה קורה מאחורי הקלעים – SQLite יוצר את השאילתה הבאה:

SELECT round(avg_vote) AS rating,
	   COUNT(*) AS rated_movies
FROM movies
GROUP BY round(avg_vote);
4 לייקים


אדרת במקום הדרת (מחברת 1)

לייק 1

אפשר בבקשה הסבר איך רואים את החלק הזה של מאחורי הקלעים?

זה ארוך מאוד ולא כ"כ טריוויאלי, אתה יכול להציץ בגוגל על מה עושה EXPLAIN :slight_smile: