ריכוז חומרים: שבוע 12

שבוע 12: יום 1, יום 2, יום 3, יום 4, יום 5.
הגשת התרגילים נסגרה ב־25/10 בשעה 19:00.