ריכוז חומרים: שבוע 11

יום 1, יום 2, יום 3, יום 4, יום 5.
הגשת התרגילים נסגרה ב־06/10 בשעה 19:00.

לייק 1