ריכוז חומרים: שבוע 10

יום 1, יום 2, יום 3, יום 4, יום 5.
הגשת התרגילים נסגרה ב־11/09 בשעה 19:00.