מערכת הגשת תרגילים - לא מאפשר כניסה

מנסה להיכנס עם הסיסמא והשם משתמש הרגילים שלי למערכת הגשת התרגילים אבל מסיבה לא ברורה היא כבר לא מאפשרת לי

אני מצליח להיכנס בלי בעיה…
בדוק שוב שאין טעות בשם משתמש והסיסמה