תרגיל מט פי מחברת 3

האפ יש צורך לעשות להכל לפי mypy – strict?

לא, אבל זה בהחלט אתגר ראוי