למתי צריך להגיש את תרגילי שבוע 9?

לא הבנתי לגמרי את מוד העבודה בשבוע 9. האם כל ההגשות עדיין חובה? אם כן, עד מתי צריך להגיש את התרגילים?

כל ההגשות הן חובה, למעט זה שניתן להגיש רק אחד מהשניים הבאים: מנסנס כוחב כתן ועל ים לקו שמונה מלכות.
צריך להגיש את התרגילים עד ה-21/8

3 לייקים

מה שאורפז אמרה.
כרגע עוד לא ניתן לעלות את שאר התרגילים, כשהמערכת הגשת תרגילים תאפשר, נקבל עדכון.

לייק 1