על הקטגוריה הקורס הפתוח

כאן ירוכזו השבועות שהועברו במסגרת הקורס האינטרנטי הפתוח “לומדים פייתון” בשנים 2020–2021.