שבוע 8 תרגיל מחשמל

שאלה ההבנה בקשר לתרגיל השאלה שלי באה לסעיף 2 של הבונס
בINPUTS יש
inputs = (False, False, False, True, False, True)
6 ארגומנטים שמקבלים ערכים
OR,AND,NOT
OR יכול לקבל שני ארגומנטים
AND גם שתיים
NOT אחד
השאלה שלי היא כזאת האם זה בכוונה יש 6 ארגומנטים?
האם FALSE,TRUE במקום 5 ו 6 הם תוצאה של המקומות 1-4 ?
אם לא הבנתי נכון אפשר לתת כיוון מה מקבל מה כי אני מבולל לגמרי

אם תסתכל על האיור, יש 2 שערים לוגים שלא מחובר אליהם שער לוגי אחר באחת הכניסות שלהם.
הערכים האלו משודרים כקלט לאותן הכניסות (ללא תלות בשער לוגי אחר). :slight_smile:
(מקווה שהצלחתי להסביר כמו שצריך, עברית שפה קשה)

לייק 1


במקומות של המספרים צריך להכניס את הערכים דרך הפונקציה send_inputs? הבנתי נכון?

כן, רק שבלבלת את הסדר בין 5 ל6 (לא זוכר מה בדיוק מכניסים והאם זה רלוונטי)