אני חושב שהיום התחלתי ללמוד פייתון

רק היום הבנתי את זה:
list(i for i in range(1, 5 + 1))

list(range(1, 5 + 1))

[i for i in range(1, 6)]

לייק 1

(i for i in range(1,6))