שבוע 8 - תרגיל מחשמל

מה להחזיר אם המחלקה מקבלת משהו שהוא לא True או False?

שגיאה :slight_smile: