תרגיל מחשמל. עוד תוים

בבדיקות לקוד יש רשימה של בוליאנים ובשאלת הבונוס לא ברשימה.
האם מדובר בטעות?

לא מדובר בטעות…

האם יש סיבה שהקריאה לפונקציה דווקא עם tuple ולא עם list?
עובד לי אבל הייתי צריך לעשות מעקף בקוד בשביל זה

לא שידוע לי, לי זה עבד בלי שום שינוי.

השתמשתי בפעולה שעובדת על רשימה ונאלצתי להתאים לפעולה שעובדת גם על tuple. לא נורא.

לייק 1

בלי שום שינוי? אפילו לא if, כדי לזהות רשימות?

כן, אם אני לא טועה, אבדוק ואחזיר תשובה מעודכנת.