מה לעשות במצב הזה?

לים

לעשות restart kernel ולהריץ רק את התא הזה, המחברת כבר תצעק עלייך על המשתנה שלא הוגדר :slight_smile:

לייק 1

אבל הוא הוגדר, המשתנה הוא file_name, לא?

לא בטוחה, ייתכן שזה גם st_size או os או דברים אחרים שעושים בעיות והוגדרו בתא אחר/בגרסה קודמת של התרגיל ששינית מאז

os באותו התא, st_size זה קשור למודול

אורפז צודקת, עליך לעשות Restart kernel ולהריץ רק את התא הזה כדי למצוא את הבעיה.
נשמע ששכחת לעשות import os

לייק 1

עשיתי הכל, לשלוח תמונה?

בפרטי, כן, של ההגשה במערכת התרגילים

אין לך self במחלקה 2020

לייק 1

באיזו מהן?
ולאיזו תכונה?

איפה שהשגיאה. אתה ניגש ל self.file_name מבלי שיש לך בכלל שם self מוגדר