שאלה בנוגע לתיעוד לקראת הגשת תרגילים שבוע 7

האם מצופה מאיתנו לתעד את כל התרגילים גם במחברות 3 ו-4?