חנות הקומדי - כמות מחלקות

האם יש דרישה או מגבלה לגבי כמות המחלקות שנדרשות כאן?
הדרישה היא ליצור מחלקת חנות אבל נראה לי הגיוני יותר להוסיף עוד כמה.

צור כמה מחלקות שנדרשות לדעתך לפתרון התרגיל.
שים לב שלחלקים מסויימים בקוד מוגדרת ההתנהגות הרצויה. למשל: המוצרים לקניה יועברו כרשימה של מחרוזות.