אין לזה צורה -כמות מלבנים תקינים

כמה בממוצע מלבנים תקינים יש?

כולם אמורים להיות תקינים.