שאלת הדפסה בתוך מחלקות, מתודות קסם

בתרגיל מגדל קוביות אנחנו צריכים לממש שתי מתודות של הדפסה, האחת לקוביה, והאחרת למגדל קוביות.

כאשר ניסיתי במגדל הקוביות להשתמש בערך ההחזרה של הדפסת הקוביה, (כלומר להשתמש בערך שנוצר מהפקודה
print(cube( נוצרת “בעיה” - פונקציית הקסם str תמיד שולחת למסך את התוצאה, ואז אי אפשר ליצור הדפסה באותה שורה, וגם אי אפשר להשתמש בערך ההחזרה.

הפיתרון היחידי שמצאתי הוא בעצם לממש פונקציה שהיא זהה לפונקציית ההדפסה, אבל יש לה שם אחר אז פייתון לא יודע שהיא אוטומטית זורקת למסך כמו שעושה print.

אני תוהה האם לפייתון יש פתרון למצב, כי לא הצלחתי למצוא משהו שטרם למדנו (ראיתי משהו שנקרא super)

אני חושבת שאתה קצת מתבלבל, print היא לא str. מאחורי הקלעים print משתמשת גם ב-str.
הפונקציה print מדפיסה למסך, לכן זה השם שלה, אבל המתודה str לא מדפיסה שום דבר למסך. נסה לקרוא עליה קצת.

לייק 1