שאלה לגבי הרמות שחקנים בתרגיל מחברת 3

אם הניסיון מחושב לפי הנוסחה הזו:
image

והרמה מחושבת לפי הנוסחה הזו:
image
אם שני שחקנים ברמה 1 תוקפים זה את זה (הוגדר ששחקנים מותחלים מרמה 1) - הוגדר גם ששחקנים מתחילים מ-0 exp, אז התוספת exp שתהיה אם שחקן אחד הרג ברובו את שחקן 2, היא חמישית (1/5) לפי הנוסחה, כך שהניסיון שיהיה לשחקן שתקף עכשיו במקום 0 הוא חמישית, ולפי הנוסחה לחישוב רמה של שחקן - אין מספיק ניסיון כדי בכלל להיות ברמה 1. אולי הכוונה בנוסחה הנ"ל לשנות במקום L בחזקת 2.5, שיהיה L-1 בחזקת 2.5?

לייק 1

צודק :slight_smile: אפשר לפתור את זה בקלות – בוא נגדיר ששחקנים מתחילים מ־1 EXP

אבל אז הם ישארו לעד רמה 1, כל עוד הזירה היא 4 שחקנים!
מאחר שכל הריגה של שחקן מעלה ב-0.2 את ה-exp כל עוד שניהם רמה 1, ועל מנת להגיע לרמה 2 דרוש לפחות 4.5 exp. :slight_smile:

לייק 1

אתה חד!
למרות שלא אמרנו שיש רק זירה אחת… :slight_smile:
סבבה, אתקן בפוסט תיקונים ל־ \frac{4 \cdot (L - 1)^{2.5}}{5}

3 לייקים