סקרנות 6 לא מצליחה להריץ את הבדיקות

שלום,
נאלצתי לקחת שבוע הפסקה, ולא מצליחה לחזור לעניינים. נראה לי שהבנתי את החומר של המחברת אבל לא יודעת מה לעשות עם ההערה הבאה, לא מצליחה להריץ את הבדיקות…

bridge_question = Poll(‘What is your favourite colour?’, [‘Blue’, ‘Yellow’])
----> 7 cast_multiple_votes(bridge_question, [‘Blue’, ‘Blue’, ‘Yellow’])
8 print(bridge_question.get_winner() == ‘Blue’)
9 cast_multiple_votes(bridge_question, [‘Yellow’, ‘Yellow’])

in cast_multiple_votes(poll, votes)
1 def cast_multiple_votes(poll, votes):
2 for vote in votes:
----> 3 Poll.vote(vote)
4
5

TypeError: vote() missing 1 required positional argument: ‘vote’

איך נראית חתימת הפעולה vote?

def vote(self, vote)

שלחי לי את הקוד בפרטי ואתבונן

בסוף, מה שמסומן כ 3 , לא אמור להיות poll (ולא Poll)?