צב שלוח או דג מלוח

“היא תחזיר את 𝑁 ההודעות הראשונות בתיבת הדואר הנכנס של המשתמש.”
להחזיר את כל הליסט ? או רק את גוף ההודעה?

תודה

את כל מבנה הנתונים של ההודעה

לייק 1