חידה: השארתי את המחשב בעבודה פתוח, ועבדו עליי!

חזרתי לעמדה, וחיכה לי על המסך הקוד הבא:

import random


DIRECTIONS = ['Up', 'Left', 'Right', 'Backward', 'Forward']


def get_ewe():
  ewe = random.choice(DIRECTIONS)
  while ewe == 'Up':
    ewe = random.choice(DIRECTIONS)
    # u = 'Down'
  return ewe
  return around()    


def around():
  del ewe


ewe = get_ewe()
print(f"You have been given: {ewe}")

למה התכוון מי שהשאיר לי את זה על המסך?
(רמז: יש יתרון לאנשים שבקיאים בתרבות אינטרנט)

3 לייקים

אולי חסרה לך הזחה בהחזר ewe
כי אני לא רואה איך יש מצב שהוא מגיע ל החזר שמתחתיו

מה הסיכוי שריקרלו אותך? :joy:

2 לייקים

זו אכן התשובה.

הקוד הזה:
Never gonna give ewe “Up” (זה תנאי הלולאה, הוא לא יכול להגדיר את ewe כ¯"Up"; המילה ewe נשמעת כמו you)
Never gonna let u = down (כי זה בהערה)
Never gonna run around() (כיוון שהוא אחרי return אחר)
Desert ewe (לא תעשה del ewe, כי הוא נמצא בתוך around)

5 לייקים

אני הגעתי לכתבה ישנה על פייתון שבלע עז הריונית ופלט עז קטנה חיה. מבינה שלא היתי בכיוון.

3 לייקים
זו דווקא התשובה האמיתית. כל העניין עם הריקרול היה סתם הסוואה.

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy:

אני פשוט חשבתי על “Never gonna give you up”, והנחתי שכל השאר זה חלק מהקוד המקורי, שלא רצו למחוק לך. :no_mouth:

לייק 1

מהדברים הטובים שקרו

2 לייקים

עשית לי את היום :sweat_smile: :sweat_smile: :grin: