תאריך גמר הקורס?

מה התאריך הנוכחי שאנחנו אמורים לסיים את הקורס?

לא נראה לי יש תאריך ספציפי, אבל יש 16 שבועות לפי הסילבוס

בכל זאת, ים קצת משנה תאריכי הגשות לפי המציאות שקוראת (נגיד של השבוע עלול להידחות אם לא יוציאו את המחברות בזמן סביר, וגם ים אמר שהוא בודק מה אפשר לעשות להתחשב בתקופת מבחנים שיש לסטונדים תכף, לך תדע אם זה יידחה הכל עוד קצת קדימה)

אין תאריך כזה, בייחוד שים אמר שהוא ינסה להתחשב בזה שהרבה חזרו לעבוד ושזו תקופת מבחנים לסטודנטים, מה שיגרור כנראה שינויים

מעניין כמה אנשים נותרו בקורס (“זכאי תעודה” מה שנקרא)

לייק 1

לפחות אחד :slight_smile:

2 לייקים