זכרו זכרו - סמלים

קיבלתי סמלים כמו ב Windings. בעיה של הקוד או שצריך לשחק עם הגדרות שפה או משו כזה?
דוגמא:
୏ ୓ ஆ ༺ ယ ჌ ᑣ


אני חושבת שזאת בעייה של קוד כי סימבולים תופסים מקום שונה ב-unicode והפונקציות ord ו-chr זה לפי המיקומים של סימבולים בטבלת סימבולים האחידה של unicode (אבל יש מצב שלא הבנתי כי זה רק מתבסס על הקריאה הממש ממש קצרה שלי על unicode)