אני לא מצליח להכנס למערכת הגשת התרגילים עם השם שלי והסיסמא. היא למטה?

אני משתמש באותו שם משתמש וסיסמא כבר 5 שבועות.
לא ישן בלילות ובסוף לא מצליח להעלות את השאלות.

בוקר טוב.

לפי מה שאני רואה, זוהתה במקרה של המשתמש שלך העתקת תרגילים.
הצוות בדק את המקרה באופן ידני והחליט שהייתה העתקה, מה שחורג מהסטנדרט האתי המקובל בקורס.

במקרה כזה המשתמש מושעה מהמערכת להגשת התרגילים, ולא זכאי לתעודת סוף־קורס.
לעיון נוסף:

אני והבן שלי עובדים על התרגילים ביחד.
אין כאו שום העתקה.
אני לא ישן לילות שלמים כדי לסיים את כל התרגילים.